Kom i gang

Førstegangsoppsett

Denne siden inneholder stegene som skal til for å sette opp anlegget ditt med Evolo.

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 9 måneder siden

Inviter kollegaer til din bedrift

Hvordan invitere brukere til din bedrift

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 3 måneder siden

Profiler din bedrift

Hvordan profilere din bedrift med logo og farger i Evolo

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 3 uker siden

Gateway

Evolo Gateway

Hvordan sette opp og legge til Evolo Gateway

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 måned siden

Sett opp Gateway på Balena OS

Plug-and-Play oppsett av Gateway

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 4 måneder siden

Sett opp Gateway på Windows

Hvordan installere Docker Desktop og sette opp Gateway på Windows

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 3 måneder siden

Sett opp Gateway på Raspberry OS

Hvordan installere Docker og sette opp Gateway på Raspberry Pi OS

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 5 måneder siden
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 4 måneder siden
Se alle artikler (7) Gjem artikler

Konfigurasjon

Enhet

Hvordan legge til enheter

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 6 måneder siden

Grensesnitt

Hvordan legge til grensesnitt

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 måned siden

Datapunkter

Hvordan legge til datapunkter

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 måneder siden

Logging

Hvordan legge til logging av datapunkter

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Virtuelt datapunkt

Gjør avanserte utregninger for å skape tilpassede datapunkter

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 måneder siden
Se alle artikler (7) Gjem artikler

Visninger

Visningsmeny

Hvordan legge til visningsmeny

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 år siden

Visning

Hvordan legge til visninger

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Visningsbygger

Hvordan bruke visningsbyggeren

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 3 måneder siden

Alarmer

Alarm mot et datapunkt

Opprett alarm på verdien til et eller flere datapunkt

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 måned siden

Alarm mot loggede datapunkter

Opprett alarm på historikken til loggede datapunkter

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 måned siden

Import av alarmer

Hvordan importere flere alarmer samtidig

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Varslinger

Hvordan legge til varslinger for konfigurerte alarmer

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Varslingskanaler

Hvordan legge til kanaler som varslinger kan sendes til

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 9 måneder siden

Kalenderobjekter

Generisk kalenderobjekt

Hvordan legge til et generisk kalenderobjekt

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Rom kalenderobjekt

Hvordan legge til et kalenderobjekt for et rom

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 6 måneder siden

Import av kalenderobjekter

Hvordan importere kalenderobjekter

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Energioppfølging

Energigruppe

Hvordan legge til en energigruppe

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 11 måneder siden

Målepunkt

Hvordan legge til et nytt målepunkt i en energigruppe

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Applikasjoner

Maksimalvokter

Effektstyring og belastningskontroll for bygninger

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 3 måneder siden

Strømpriser

Skriv strømpriser til datapunkter for å bruke de i lokale automasjonsløsninger

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 6 måneder siden

Trigger

Definer regler som vil utløse handlinger når de blir oppfylt

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 3 måneder siden

Videresende datapunkt

Videresende verdier mellom automasjonsprotokoller

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 7 måneder siden

Klokkesynkronisering

Hold klokken synkronisert for dine lokale enheter

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 7 måneder siden
Se alle artikler (7) Gjem artikler

Ytterligere artikler

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 år siden