Import av datapunkter

Hvordan importere flere datapunkter samtidig
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 uker siden

For å forenkle prosessen med å opprette datapunkter kan du importere de via et Excel-dokument.

1. Gå til Konfigurasjon → Datapunkter

2. Klikk Excel-import knappen og velg ønsket protokoll

3. Klikk Last ned mal 

4. Åpne malen i Excel og fyll inn parametere for datapunktene du ønsker importert i arket Datapoints

5. Velg den oppdaterte malen i import-dialogen og klikk Importer

Forklaring til alternativer for støttede protokoller

Name: (Påkrevd)
Navnet til datapunktet. Dette er navnet som vises når datapunktet f.eks. skal knyttes til en komponent i en visning. Vi anbefaler at det benyttes et tverrfaglig merkesystem. (Eks. Statsbygg TFM).

Description: (Valgfritt)
En ekstra beskrivelse av datapunktet.


KNX

Import fra ETS

For å lese inn datapunkter fra f.eks ETS kan du eksportere prosjektet til en .XML fil og laste denne opp i dialogen KNX .XML fil. Da vil du motta et excel-ark i Evolo-format der støttede DPT er validert. Etter at du har behandlet DPT i denne fila, kan du laste den opp igjen i dialogen KNX.

DPT: (Påkrevd)
DataPointType er dataformatet toppsystemet forventer og få fra KNX systemet. Hvilken type som ska benyttes er definert i ETS oppsettet til anlegget du skal koble deg til. 

Group Address: (Påkrevd)
Gruppeadresse er KNX systemets måte å knytte sammen data fra enheter. Data sendes med en definert gruppeadresse og disse kan leses av Evolo Gateway.

Unit: (Valgfritt)
Dette er benevnelse eller måleenhet på mottatt data. (Eks. %, ppm, l/s).

Log-Type: (Valgfritt)
Bestemmer om mottatt data skal logges og hvordan disse dataene skal behandles av toppsystemet. Du kan velge mellom "Standard" og "Accumulating".

"Standard" vil vise fram loggede data som et linjediagram.

"Accumulating"  vil vise fram data som et søylediagram. Dette er tilpasset eksempelvis målere.

Log-Interval: (Påkrevd ved valgt log-type)
Bestemmer frekvensen for datalogging i toppsystemet. Mulige alternativer inkluderer "OneMinute", "FiveMinute" og "Event".

Valgene "OneMinute" og "FiveMinute" betyr at toppsystemet vil sende en forespørsel til bygget for data på en spesifisert tidsintervall.

"Event" anbefales for KNX-integrasjoner. Dette alternativet gjør at toppsystemet logger data så snart oppdateringer er tilgjengelige.

Interface: (Påkrevd)
Definerer identifikatoren til grensesnittet. Dette forteller hvilken fysisk enhet og grensesnitt som skal benyttes for å lese datapunktet. Identifikator for alle grensesnitt finnes i tabellvisningen under konfigurasjon for grensesnittene.

Supports-Read: (Valgfritt)
KNX er en hendelsesbasert buss og data sendes ut fra tilknyttede enheter ved endringer av verdier. Supports-Read funksjonen gjør at Evolo får mulighet til å sende en ReadGroupAddress forespørsel til KNX systemet om det ikke finnes oppdaterte data tilgjengelig. Støtte for denne funksjonen er ikke aktivert som standard i KNX enheter, og av ytelses årsaker anbefales det å kontrollere om det er aktivert og støttet i ETS før aktivering i toppsystemet.

Eksempel

Om du leser et KNX datapunkt fra Legg til datapunkt formen med Les datapunkt og du får en N/A verdi finnes det ikke oppdatert data på bussen. Leser du via en visning eller via Les valgte i datapunkt-tabellen abonnerer Evolo på KNX-data og da vil kun sist oppdatert verdi vises frem. 


Modbus

Datatype: (Påkrevd)
Datatype forteller toppsystemet hvordan data fra Modbus slavene skal dekodes. (Eks. INT16, BOOL, FLOAT32).

Function Code: (Påkrevd)
Dette er funksjonskoden som skal benyttes i Modbus forespørsler. Støttede funksjonskoder er FC01(1), FC02(2), FC03(3) og FC04(4). De tilhørende funksjonskodene for skriveforespørsler til FC01 og FC03 velges automatisk av toppsystemet.

Address: (Påkrevd) 
Adressen til modbusregisteret

Querysize: (Bool med FC 3 og FC 4) 
Definer hvor stort minneområde variabelen ligger i. Du kan velge 16, 32 eller 64.

Bitnumber: (Bool med FC 3 og FC 4) 
Bitnummer

Weight: (Påkrevd)
Vektingen av data som mottas. Det er vanlig praksis ved overføring av data på Modbus protokollen og skalere data opp for å oppnå høyere oppløsning. Toppsystemet deler mottatt data på vektingen som legges inn. (Eks. Evolo mottar en INT16 med verdi 225. Skalering er 10. Resultat 22,5).

Unit: (Valgfritt)
Benevnelse eller måleenhet på mottatt data. (Eks. %, ppm, l/s).

Log-Type: (Valgfritt)
Bestemmer om mottatt data skal logges og hvordan disse dataene skal behandles av toppsystemet. Du kan velge mellom "Standard" og "Accumulating". 

"Standard" vil vise fram loggede data som et linjediagram.
"Accumulating"  vil vise fram data som et søylediagram. Dette er tilpasset eksempelvis målere. 

Log-Interval: (Påkrevd ved valgt log-type)
Definerer hvor ofte toppsystemet skal logge data. Mulige valg er "OneMinute", "FiveMinute" og "Event".

"OneMinute" og "FiveMinute" er valg som gjør at toppsystemet eksplisitt vil sende en forespørsel til bygget etter data. 

NB! "Event" vil gjøre at ModbusTCP driveren syklisk vil lese datapunktet hvert 2. sekund og oppdatere loggen hver gang det oppdages en endring av verdien. Av ytelses årsaker anbefales ikke dette om det ikke er behov for veldig høy oppløsning på data.

Interface: (Påkrevd)

Definerer identifikatoren til grensesnittet. Dette forteller hvilken fysisk enhet og grensesnitt som skal benyttes for å lese dette datapunktet. Identifikator for alle grensesnitt finnes i tabellvisningen under konfigurasjon for grensesnittene.


MQTT

QOS: (Påkrevd)
Nivå for MQTT "quality of service" Les mer her

Topic: (Påkrevd)
Dette er MQTT "adressen" til datapunktet.

Bool: (Valgfritt)
Definer om datapunktet er en boolsk variabel. «Yes» eller ikke fyll ut.

Retain: (Valgfritt)
Skal det settes «retain-flagg» på utgående meldinger som Evolo skriver til brokeren? «Yes» eller ikke fyll ut.

Return statement: (Valgfritt)
Dette er en javascript kodelinje for hvordan innkommende melding skal behandles.

Payload statement: (Valgfritt)
Dette er en javascript kodelinje for hvordan utgående melding skal behandles.

Unit: (Valgfritt)
Benevnelse eller måleenhet på mottatt data. (Eks. %, ppm, l/s)

Decimals: (Valgfritt)
Antall desimaler bak verdien som skal vises som standard.

Log-Type: (Valgfritt)
Bestemmer om mottatt data skal logges og hvordan disse dataene skal behandles av toppsystemet. Du kan velge mellom "Standard" og "Accumulating".

"Standard" vil vise fram loggede data som et linjediagram.
"Accumulating"  vil vise fram data som et søylediagram. Dette er tilpasset eksempelvis målere.

Log-Interval: (Valgfritt)
Definerer hvor ofte toppsystemet skal logge data.
Du kan velge mellom "OneMinute", "FiveMinute" og "Event".
"OneMinute" og "FiveMinute" er valg som gjør at toppsystemet eksplisitt vil sende en forespørsel til anlegget om data.

"Event" vil gjøre at logging skjer hver gang datapunktet oppdateres av eksternt system.

Interface: (Påkrevd)

Definerer identifikatoren til grensesnittet. Dette forteller hvilken fysisk enhet og grensesnitt som skal benyttes for å lese dette datapunktet. Identifikator for alle grensesnitt finnes i tabellvisningen under konfigurasjon for grensesnittene.


BACnet

Object Type: (Påkrevd)
ObjectType er objekt typen som er definert i BACnet enheten.

Evolo støtter følgende objekt typer:
Analog input
Analog output
Analog value
Binary input
Binary output
Binary value

Klikk her for å lese om detaljene til de støttede typene

Instance Number: (Påkrevd)
Instance Number er «adressen» til datapunktet du ønsker å lese fra BACnet enheten. (0-4194302)

Property Type: (Påkrevd)
Hvilken egenskap dette datapunktet referer til i BACnet objektet. Vi støtter kun "present value" som er siste registrert verdi.

Unit: (Valgfritt)
Dette er benevnelse eller måleenhet på mottatt data. (Eks. %, ppm, l/s).

Log-Type: (Valgfritt)
Bestemmer om mottatt data skal logges og hvordan disse dataene skal behandles av toppsystemet. Du kan velge mellom "Standard" og "Accumulating".

"Standard" vil vise fram loggede data som et linjediagram.
"Accumulating"  vil vise fram data som et søylediagram. Dette er tilpasset eksempelvis målere.

Log-Interval: (Påkrevd ved valgt log-type)
Definerer hvor ofte toppsystemet skal logge data. Mulige valg er "OneMinute", "FiveMinute" og "Event".

"OneMinute" og "FiveMinute" er valg som gjør at toppsystemet eksplisitt vil sende en forespørsel til bygget etter data. 

"Event" er anbefalt å benytte i KNX eller BACnet integrasjoner. Dette valget gjør at toppsystemet logger data så snart oppdateringer er tilgjengelige.

For BACnet anbefales ikke "Event" om enheten ikke støtter «SubscribeCOV».


Interface: (Påkrevd)
Definerer identifikatoren til grensesnittet. Dette forteller hvilken fysisk enhet og grensesnitt som skal benyttes for å lese datapunktet. Identifikator for alle grensesnitt finnes i tabellvisningen under konfigurasjon for grensesnittene.

Import fra EDE

For å lese inn datapunkter fra en EDE fil kan du laste denne opp i dialogen BACnet .EDE fil. Da vil du motta et excel-ark i Evolo-format der støttede objekter er validert. Etter at du har behandlet denne fila, kan du laste den opp igjen i dialogen BACnet.
Du kan også bruke vår BACnet Discovery

 OPC-UA

Node ID: (Påkrevd)
Definer identifikatoren for en node (enhet) i en OPC-server sitt adresseringsområde.

Datatype: (Påkrevd)
Definer datatypen til datapunktet.

Return statement: (Valgfritt)
Dette er en javascript kodelinje for hvordan innkommende melding skal behandles.

Payload statement: (Valgfritt)
Dette er en javascript kodelinje for hvordan utgående melding skal behandles.

Unit: (Valgfritt)
Dette er benevnelse eller måleenhet på mottatt data. (Eks. %, ppm, l/s).

Decimals: (Valgfritt)
Antall desimaler som skal vises som standard.

Log-Type: (Valgfritt)
Bestemmer om mottatt data skal logges og hvordan disse dataene skal behandles av toppsystemet. Du kan velge mellom "Standard" og "Accumulating".

"Standard" vil vise fram loggede data som et linjediagram.
"Accumulating"  vil vise fram data som et søylediagram. Dette er tilpasset eksempelvis målere.

Log-Interval: (Påkrevd ved valgt log-type)
Definerer hvor ofte toppsystemet skal logge data. Mulige valg er "OneMinute", "FiveMinute" og "Event".

"OneMinute" og "FiveMinute" er valg som gjør at toppsystemet eksplisitt vil sende en forespørsel til bygget etter data. 

"Event" vil gjøre at logging skjer hver gang datapunktet oppdateres av eksternt system.

Interface: (Påkrevd)
Definerer identifikatoren til grensesnittet. Dette forteller hvilken fysisk enhet og grensesnitt som skal benyttes for å lese datapunktet. Identifikator for alle grensesnitt finnes i tabellvisningen under konfigurasjon for grensesnittene

Du kan også bruke vår OPC-UA Scanner for å finne datapunkter.
Svarte dette på spørsmålet ditt?