Datapunkter

Hvordan legge til datapunkter
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 4 måneder siden

Parametere som skal fylles ut per datapunkt er forskjellig basert på hvilken enhet/grensesnitt du velger.

1. Gå til Konfigurasjon Datapunkter

2. Klikk Legg til datapunkt

Tips! Du kan også importere flere datapunkter samtidig via et Excel-dokument.

3. Velg hvilken enhet/grensesnitt den tilhører og fyll inn parametere som toppsystemet skal bruke for å lese datapunktet

Før du oppretter datapunktet kan du verifisere verdien ved å klikke på les datapunkt

Modbus TCP

Klikk her for en forklaring av de forskjellige feltene


KNX IP

Klikk her for en forklaring av de forskjellige feltene

ℹ Støtter lesning fra bus
KNX er en hendelsesbasert buss og data sendes ut fra tilknyttede enheter ved endringer av verdier. Supports-Read funksjonen gjør at Evolo får mulighet til å sende en ReadGroupAddress forespørsel til KNX systemet om det ikke finnes oppdaterte data tilgjengelig. Støtte for denne funksjonen er ikke aktivert som standard i alle KNX enheter, og av ytelses årsaker anbefales det å kontrollere om det er aktivert og støttet i ETS før aktivering i toppsystemet. 

ℹ Tving lesing fra KNX-bus
Når Tving lesing fra KNX-bus er aktivert vil driveren tvinge spørring om ny data fra bussen hver gang.

MQTT

MQTT-konfigurasjon i Evolo er basert på MQTT Explorer.

ℹ Topic
Fyll inn hele topic-navnet til variabelen du skal lese. 

ℹ Utrykk for å lese verdi
Her kan du hente ut datapunkt-verdien fra objektet som leses fra topic. Om det kun er en verdi som leses, kan feltet stå tomt. Er det flere parametere i meldingen, kan du hente ut verdien med f.eks. message.value

ℹ Utrykk for å skrive verdi
Her bygger du opp objektet som sendes til topic/broker ved skriving av data. Objektet må defineres slik som brokeren vil at meldingen skal være. 

BACnet 

Klikk her for en forklaring av de forskjellige feltene

✓ Støttede objekter
Gateway støtter lesing og skriving av property Present_Value


4. Før du oppretter datapunktet har du valget om å opprette logging samtidig, da kan du hoppe over den manuelle opprettelsen av loggingen til datapunktet.

5. Når datapunktet er lagt til kan du fortsette med å legge til logging eller sette opp anlegget med visninger, alarmer, kalender og så videre.

Avanserte innstillinger

Her kan du definere et Javascript-utrykk for å manipulere lest og skrevet verdi.

return !value;

Dette eksempelet snur verdien. Om datapunktet er en boolsk variabel, og verdien som leses er true. Vil datapunktet returnere false.

return value*10;

Dette eksempelet ganger skrevet verdi med 10 før den sendes ut til datapunktet som skrives.

Svarte dette på spørsmålet ditt?