Grensesnitt

Hvordan legge til grensesnitt
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 måneder siden

1. Gå til konfigurasjonGrensesnitt

2. Klikk Legg til grensesnitt

3. Velg hvilken enhet den tilhører og type grensesnitt, og fyll inn kommunikasjonsparametere for grensesnittet

4. Når grensesnittet er lagt til kan du fortsette med å legge til datapunkter

 Eksempel KNX

Eksempel Modbus

Maks spørringstørrelse
Noen Modbus slaver begrenser hvor mange forespørsler den kan motta om gangen, om du opplever å ikke få lest ut data fra en adresse kan du senke maks spørringsstørrelse. Det vil også stå beskrevet i manualen til utstyret.

Eksempel MQTT

Valider sertifikat
Om brokeren krever at du validerer deg med sertifikater sjekk denne og fyll inn sertifikatene i tekstboksene.

ℹ Legg til topic
Fyll inn topics du vil at grensesnittet skal abonnere på. Som regel kan du bruke '#' for å abonnere på alle topics til brokeren. 

Eksempel BACnet (Alle datapunkter bak en enhet/grensesnitt) 


Eksempel BACnet - (Flere MS/TP enheter bak en BACnet IP Gateway)

❗️ subscribeCov
Om du opplever at data i visninger fra BACnet datapunkter ikke blir lest, kan det være at enheten ikke støtter abonnering av data. Da kan denne deaktiveres for å bruke "polling" i intervaller.

❗️ Lagre mottatt verdier til disk
Bør kun brukes om verdier fra BACnet enheter ofte har problemer med lesing av data. Du bør heller se til at verdier er lesbare og tilgjengelig til en hver tid. 

Eksempel virtuelt grensesnitt

ℹ Informasjon
Et virtuelt grensesnitt bruker du for å knytte virtuelle datapunkter til. Disse kan du bruke for å slå sammen flere andre datapunkter, for å massere data eller gjøre avanserte utregninger for å skape tilpassede datapunkter. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?