Strømpriser

Skriv strømpriser til datapunkter for å bruke de i lokale automasjonsløsninger
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 3 måneder siden

Strømpris-appen kan brukes for å hente informasjon om strømpriser, og kan gi Gateway nyttig informasjon om disse prisene. Strømprisene som vises er en gjenspeiling av Nordpool's priser.

For å bruke applikasjonen, må du først velge den aktuelle prissone du vil se informasjon om. Deretter kan du velge datapunkter og angi hvilken type data du vil skrive til datapunktene.

1. Gå til Konfigurasjon Applikasjoner

2. Klikk Legg til Applikasjon

3. Fyll inn feltene for applikasjonen

Følgende felter må fylles ut:

  • Fyll inn navn, eventuelt en beskrivelse og velg Gateway
  • Prissone
    Velg ønsket nordpool prissone.

  • Datapunkter for skriving
    Dette er datapunktene som prisen skal skrives til.

I eksempelet under vil Gateway sende strømpris for time 1,2,3 og 4 til valgte datapunkter, og aktivere det boolske datapunktet Strømpris - Billigste 6 de 6 billigste timene

Eksempel på Strømpris-applikasjon

Fullfør med Opprett

Svarte dette på spørsmålet ditt?