⚡️ Samlet energioppfølging av dine anlegg

Sammenlign energiforbruk mellom flere anlegg

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 9 måneder siden
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

🔘 Hierarkisk fremstilling av energidata

I oversikten kan du se energimålere hierarkisk med et ringdiagram

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 8 måneder siden

⚠️ Hvorfor ser jeg negative verdier på umålt data?

Hvordan rette opp negative målinger av energidata

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 9 måneder siden

🔌 Kan jeg importere målerdata fra Elhub?

Du kan importere historiske data fra Elhub

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

⚡️Hva er en ET-Kurve?

Bruk ET-kurven for få en grafisk fremstilling av anleggets forbruk av energi ved ulike utetemperaturer

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden