🔘 Hierarkisk fremstilling av energidata

I oversikten kan du se energimålere hierarkisk med et ringdiagram
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 9 måneder siden

Om anlegget har en hovedmåler med en eller flere undermålere tegnes et ring/soldiagram av energidata. 

Sirkelen i midten representerer hovedmåleren og nivåene utenfor er undermålerne. På denne måten får du en visuell oversikt over fordeling av energiforbruket.

Ring/soldiagrammet blir ikke tegnet hvis

  • Hovedmåleren er mindre enn 1
  • Sum undermålere er større enn hovedmåler * 2.
Svarte dette på spørsmålet ditt?