Nytt fra Evolo Mars 2023

Nytt i Evolo: Trigger-applikasjon og systemlogger tilgjengelig i Gateway 🎉
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Nyheter og forbedringer

Evolo toppsystem er oppdatert.

Evolo Gateway V2 er nå rullet ut til alle anlegg. Økt stabilitet, forbedret kommunikasjon mot protokoller og nye applikasjoner er noen av forbedringene.

Systemlogger Gateway


Gateway skriver nå logg på alt den foretar seg på anlegget, den logger også eventuelle feil i kommunikasjon eller konfigurasjon mot teknisk utstyr. Klikk på navnet til Gateway under Konfigurasjon -> Gateway
  
I dette eksempelet er det problemer med kommunikasjon på modbus for grensesnitt 755

Bruk systemloggen ved feil eller når du idriftsetter et anlegg for å verifisere at kommunikasjonen er som forventet.
 

Nye applikasjoner


Med den nye Gateway-versjonen kommer to applikasjoner som du kan bruke som en del av din automasjonsløsning.
 

 • Strømpris
  Strømpris-appen kan brukes for å hente informasjon om strømpriser, som gir Gateway nyttig informasjon om disse prisene. Strømprisene er en gjenspeiling av Nordpool's priser.
  Klikk her for mer informasjon

   
 • Trigger
  Trigger-appen kan brukes å definere egendefinerte regler for en eller flere datapunkter, som vil utløse handlinger når de blir oppfylt.
  Klikk her for mer informasjon

 

Generelle forbedringer for installatører

 

 • For generiske kalenderobjekter kan du nå definere en egendefinert tid ved bruk av syklisk skriving til objektene.
 • Hendelsesloggen viser nå både fra og til verdien som ble endret av komponenten.
 • Om du vil oppdatere flere datapunkter samtidig, velg de i listen under Konfigurasjon -> Datapunkter og klikk Oppdater valgte


Visninger / Visningsbygger
 

 • Når du oppretter en visning har du nå valget om visningen skal være en ekstern link til en nettadresse. F.eks til registrering av avvik på anlegget for dine sluttbrukere.
 • Verdi-komponenten har fått muligheten til å sette tekst størrelse, samt endre farge på teksten for forskjellige verdier.


Alle oppdateringene er basert på tips vi får fra dere som bruker toppsystemet, vi setter pris på alle tilbakemeldinger. 😊 

Tips! 
Du finner hjelpeartikler i vår kunnskapsbase.

Har du forslag til forbedringer, trenger hjelp eller oppdaget noe feil? Skriv til oss på kontakt@evolo.no eller svar på denne e-posten.

Svarte dette på spørsmålet ditt?