⚠️ Hvorfor ser jeg negative verdier på umålt data?

Hvordan rette opp negative målinger av energidata
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 10 måneder siden

Energioppfølgingen lager et umålt datasett for å illustrere energidata som ikke er målt. Denne genereres for hver energigruppe med formelen;

Umålt=hovedmåler-undermålere

Målepunktet til hovedmåleren må være en samling av all energitilførsel for energigruppen. Er summen av undermålerne lavere enn hovedmåleren vil umålt datasett vises korrekt, er summen større enn hovedmåleren vises umålt datasett som en negativ verdi. 

Sjekk følgende om du får negativ umålt data

  • Se til at alle målerne måler riktig, om det er feilmargin på hovedmåleren kan det resultere i negativt umålt data
  • Måler hovedmåleren all energitilførsel for energigruppen? Hvis den består av målere fra andre grupper, eller f.eks produsert energi kan du lage et virtuelt datapunkt som summerer manglende målere som du kan bruke som hovedmåler.
Svarte dette på spørsmålet ditt?