⬜️ Sett en visning som standard

Sett standardvisning for å lande i den når du navigerer til anlegget
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 7 måneder siden
 For deg som har tillatelse til å sette opp visninger

1. Gå til Konfigurasjon Visninger

2. Åpne alternativene til ønsket visning og klikk Endre 

3. Huk av Sett som standardvisning og bekreft med Oppdater

Svarte dette på spørsmålet ditt?