📊 Grafer og logging av data

Det finnes flere måter å vise frem data du samler inn fra anlegget
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 6 måneder siden

Det benyttes grafer for å visualisere data som blir logget av toppsystemet.

Graf med flere datasett

I grafene vil Y-aksen representere loggede verdier og X-aksen representere tid. En graf kan inneholde en eller flere verdier, og Evolo knytter de ulike datasettene til respektive akser automatisk.

Hva skjer dersom jeg har flere enn to datasett i en graf?

Det er maks to Y-akser i grafen, som passer fint til to datasett.
Dersom det finnes flere datasett avgjør toppsystemet hvilken y-akse datasettet skal skaleres mot på følgende måte:

  • Finnes det to datasett med samme benevnelse (% eller ºC) får de en y-akse sammen
  • Finnes det to datasett med ulik benevnelse får de en på hver side
  • Finnes det flere enn to datasett, beregner grafen hvilke benevnelse som det er flest av og skalerer fra flest til lavest antall. (finnes to med % og to med ºC og en med kWh blir den siste stående uten skalering mot y-aksen).

Hva skjer dersom datapunktet ikke får data?

For Standard logg vil grafen fylle ut tomme rom med sist loggede verdien, da hendelsesbaserte automasjonsprotkoller (KNX/BACnet) som regel sender data først når det finnes ny.

For Akkumulerende logg vill grafen fylle inn manglende datapunkter ved hjelp av lineær interpolasjon. Dette betyr at hvis det er hull i dataene dine, estimeres verdier for disse hullene basert på de omkringliggende datapunktene, og skaper en kontinuerlig, lineær fremgang av verdier. 

Hvordan endrer jeg periode?

Du kan velge hvilken tidsperiode og oppløsning dataen skal ha ved å klikke fram datovelgeren.

Datovelger

Kan jeg laste ned eller eksportere data?

Det er mulig å laste ned valgt datasett ved å trykke på menyen i grafen.

Last ned grafen eller eksporter data

Data kan lastes ned som bildefiler(.svg og .png), som kommaseparert tekstfil(.csv) eller Excel (.xlsx).

Hvordan fjerne støy eller negative verdier?

Om det er «støy» i dataene, som for eksempel en måler som har logget negative verdier finnes det en filterfunksjon under «Filter».

Støyfilter

Du kan sette hvor stor andel av dataene man antar er korrupt, samt en korreksjonsfaktor.

Filteret tar prosentandelen som er valgt fra «ytterpunktene», den høyeste og laveste delen av grafen og fjerner disse. Deretter blir den høyeste og laveste verdien som er igjen i grafen lagret som HØY og LAV.

Til slutt kjøres et filter mot hvert punkt i det originale datasettet hvor

HØY x KORREKSJONSFAKTOR < DATAPUNKT = UGYLIDIG.
eller
LAV x KORREKSJONSFAKTOR > DATAPUNKT = UGYLDIG.

Eksempel på hva som fjernes av filteret

Når filtreringen er gjort vil toppsystemet erstatte «korrupte» verdier med et rødt punkt som er gjennomsnitt av alle lovlige verdier. Holder du musepekeren over den filtrerte dataen, vil du se verdien som ble fjernet.

Svarte dette på spørsmålet ditt?