Planlegg inneklimarapport

Hvordan planlegge daglig, ukentlig, månedlig eller årlige inneklimarapporter
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 måneder siden

Med Evolo kan du enkelt sette opp og motta daglige, ukentlige, månedlige eller årlige rapporter for inneklima. Rapportene kan automatisk sendes til din e-post.

Du kan inkludere verdier som temperatur, fuktighet og luftkvalitet.

Slik planlegger du en ny rapport

  1. Gå til rapporteringsmodulen og klikk på knappen Planlegg ny rapport.
  2. Fyll inn et navn for rapporten, velg ønsket periode for datarapportering og spesifiser typen Kontainer i visning.
  3. Inkluder spesifikke rom for å motta data om alle tilknyttede verdier fra det aktuelle rommet.

Rapporten inkluderer alle loggede datapunkter for de valgte kontainerne, men uten graf-komponenter.

Tilpass rapportoppsettet

Vis graf
Huk av hvis du ønsker en grafisk fremstilling av dataene for den valgte perioden.

Vis tabell
Huk av hvis du foretrekker å se dataene presentert i tabellform.

Oppløsning til data
Velg oppløsningen for dataene i den valgte perioden. For eksempel, hvis du velger "dag", vil rapporten vise en stolpe for hver dag i grafen og daglige data i tabellen.

Konfigurer og send rapporter

Angi hvor ofte rapporten skal genereres og sendes til de valgte mottakerne.

Hvis du ikke fyller ut mottakerfeltet, vil rapporten fortsatt bli generert og være tilgjengelig i oversikten.

Generer og bekreft rapporten

Klikk på GENERER NÅ for å se en forhåndsvisning av rapporten

Fullfør prosessen ved å klikke på Opprett for å aktivere rapporteringen.

Svarte dette på spørsmålet ditt?