Planlegg energirapporter

Hvordan planlegge daglig, ukentlig, månedlig eller årlige energirapporter
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 2 måneder siden

Med Evolo kan du enkelt sette opp og motta daglige, ukentlige, månedlige eller årlige energirapporter. Rapportene kan automatisk sendes til din e-post.

Slik planlegger du en ny rapport

 1. Gå til rapporteringsmodulen og klikk på knappen Planlegg ny rapport.
 2. Fyll inn et navn for rapporten, velg ønsket periode for datarapportering og spesifiser typen energiforbruk.
 3. Merk av for de energimålerne du ønsker å inkludere i rapporten.

Tilpass rapportoppsettet

  Vis graf
  Huk av hvis du ønsker en grafisk fremstilling av dataene for den valgte perioden.

  Vis tabell
  Huk av hvis du foretrekker å se dataene presentert i tabellform.

  Oppløsning til data
  Velg oppløsningen for dataene i den valgte perioden. For eksempel, hvis du velger "dag", vil rapporten vise en stolpe for hver dag i grafen og daglige data i tabellen.

  Konfigurer og send rapporter

   Angi hvor ofte rapporten skal genereres og sendes til de valgte mottakerne.

   Hvis du ikke fyller ut mottakerfeltet, vil rapporten fortsatt bli generert og være tilgjengelig i oversikten.

   Generer og bekreft rapporten

   Klikk på GENERER NÅ for å se en forhåndsvisning av rapporten

   Fullfør prosessen ved å klikke på Opprett for å aktivere rapporteringen.

   Svarte dette på spørsmålet ditt?