Hva skjer dersom Gateway mister tilgang til Internett?

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 måned siden

Så lenge Gateway har kontakt med det tekniske nettverket vil den fungere som normalt.

Kalender

Vil fortsette samme drift med sist mottatte konfigurasjon fra toppsystemet.

Alarmering

Alarmer vil lagres i et minne i Gateway og sendes til toppsystemet så snart tilkoblingen er tilbake. Ved restart av Gateway vil den synkronisere siste alarm status fra toppsystemet.

Logging

Logging vil gå over i lokal modus og lagres på enheten som kjører Gateway-programvaren. Loggene blir synkronisert med toppsystemet så snart tilkoblingen er tilbake. Denne synkroniseringen gjennomføres hvert 5. minutt.

Den lokale loggen lagrer data i 7 dager som standard. Dette kan endres dersom ønskelig.

Svarte dette på spørsmålet ditt?