Modbus enheter med begrensede forespørsler

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 7 måneder siden

Hvorfor kan jeg ikke lese data fra min Modbus enhet?
Noen Modbus slaver har en begrensning på hvor mange forespørsler de kan motta om gangen. Hvis du sender for mange forespørsler på kort tid, kan enheten ikke klare å svare på alle, og du vil oppleve problemer med å lese data.

Hvordan kan jeg løse dette problemet?
Hvis du opplever problemer med å lese data fra en Modbus enhet, kan du prøve å senke maks spørringsstørrelse. Dette vil redusere antall forespørsler enheten mottar om gangen, og kan hjelpe med å forbedre kommunikasjonen.

Denne innstillingen finner du under Avanserte innstillinger i grensesnitt oppsettet

Hvor kan jeg finne informasjon om maks spørringsstørrelse for min enhet?
Det vil stå beskrevet i manualen til utstyret. Hvis du ikke har manualen tilgjengelig, kan du kontakte produsenten eller leverandøren for å få denne informasjonen.

Er det andre ting jeg bør være oppmerksom på når jeg kommuniserer med Modbus enheter?
Ja, det er viktig å sørge for at både master og slave enheter er konfigurert med samme kommunikasjonsparametere, som baudrate, stoppbits og paritet. Dette vil sikre en stabil og pålitelig kommunikasjon mellom enhetene.

Svarte dette på spørsmålet ditt?