Nytt fra Evolo Juni 2023

Nytt i Evolo: Nye rapporter, energioversikt og maksvokter 🎉
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 10 måneder siden

Nyheter og forbedringer

Evolo toppsystem er oppdatert.

Sommeren er her og for oss betyr det fokus på de små forbedringene av toppsystemet.
Selv om vi har prioritert mindre forbedringer, har vi noen betydelige nyheter vi gjerne vil dele med dere.
 

Samlet energioppfølging av dine anlegg

I oversikten kan du gå til Energioppfølging for å sammenligne forbruk av energi mellom dine anlegg. 

ImageSamlet energioppfølging

Modulen er fortsatt under utvikling, så vi vil sette pris på tilbakemeldinger rundt funksjonalitet og design. Ta kontakt med oss på support@evolo.no
 

Opprett rapporter for loggede datapunkter

Vi introduserer en ny type rapport som du kan bruke til å lage daglige, ukentlige, eller månedlige rapporter for parametere som temperatur, luftkvalitet eller fuktighet. I tillegg kan du velge ønsket oppløsning på data i grafen og tabellen under oppsettet.

  Image
Loggede datapunkter rapport  

Ny applikasjon - Maksimalvokter (BETA)

Maksimalvokteren er en ny applikasjon utviklet for å begrense effekttoppene i et bygg ved å kombinere faktisk effektuttak og forbruksverdier.
Denne tar hensyn til forbruket over en timesperiode, og arbeider for å holde timeverdiene under den innstilte grensen.

Les mer om maksimalvokteren og dens oppsett her


Generelle forbedringer

  • Alarmer: Eksporter hele tabellen til Excel med Eksporter knappen i alarmoversikten.
  • Brukere: Se logg for sist innlogging og status for tofaktorautentisering i oversikten.
  • Kalender: Du kan nå slette hendelser for å endre en tidsperiode (avvik).
  • ET-kurve: Alle kommentarer til ET-punkter listes i en tabell under kurven.
  • Logg: I fullskjerm visning vil loggkortet nå dekke hele skjermen.
  • Filtrering av data: Om du aktiverer filtrering av data lagres nå valget i nettleseren din.


Visningsbygger

  • Dobbeltklikk på en komponent for å åpne endringsdialogen.
  • Link-komponent: Link direkte til en visning eller et dokument.


Alle oppdateringene er basert på tips vi får fra dere som bruker toppsystemet, vi setter pris på alle tilbakemeldinger. 😊 

Tips! 


 Har du forslag til forbedringer, trenger hjelp eller oppdaget noe feil? Skriv til oss på kontakt@evolo.no eller svar på denne e-posten.
 

God sommer! ☀️

Svarte dette på spørsmålet ditt?