Nytt fra Evolo Januar 2022

Nytt i Evolo: BACnet, bedret innlastning og nye symboler 🎉
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Nyheter og forbedringer

Evolo toppsystem er oppdatert.

I det siste har vi jobbet mye med å legge til rette for nye moduler. Integrasjon mot BACnet, innlastning av tabeller og visningsbyggeren har også fått ett stort løft.

HVAC-symboler

Nye symboler
Det er lansert nye symboler, linjer, firkanter og piler for å gi deg enda bedre mulighet for å illustrere prosessbilder og visninger.

Forhåndsvisning  
Når du legger til et symbol vil det dukke opp en forhåndsvisning nederst i formen.
 

Videreutvikling av BACnet integrasjonen

Ytelsesforbedringer
BACnet driveren støtter nå readPropertyMultiple for å lese flere objekter samtidig slik at visninger laster raskere.

Importer objekter fra .EDE fil
Istedenfor å fylle datapunkt-excel manuelt kan Evolo konvertere en BACnet .EDE fil som du kan importere til datapunkter.

Dokumentasjonen er også oppdatert med hvordan du legger til og importerer BACnet datapunkter.
 

Generelle forbedringer

Støtte 0,5 grad i slider - Flere vil ha muligheten for å endre settpunkt med en halv grad. Det kan du nå gjøre ved å sette steg til 0,5 i en slider.
 Opprett en Gateway uten nøkkel - Når du begynner konfigurasjonen av anlegget trenger du ikke å ha satt opp en fysisk Gateway for å starte. Du kan legge til nøkkelen senere ved å la feltet stå tomt.

Rutenett i visningsbyggeren - Det er lagt inn et ekstra rutenett for å gjøre det enklere å få komponenter på linje. Du kan også endre antall trinn ved flytting av elementer under Alternativer for å finjustere. Oppdater benevnelse til relaterte komponenter - Hvis du endrer benevnelsen til et datapunkt kan du nå huke av om relaterte komponenter også skal følge endringen under Konfigurasjon -> DatapunkterForbedring av innlastning - For å forbedre innlastningen av sider som konfigurasjon og byggeren laster tabeller og menyer kun inn det du har søkt på. Når du skal velge et datapunkt i en form lastes flere inn når du scroller til bunnen.

Import/eksport visninger - Importen ignorerer nå eventuelle tomme linjer i arkene. Du vil også få en tilbakemelding på hvilket ark en eventuell feil i importen gjelder.

Beskrivelse av datapunkter - Det er lagt på en ekstra kolonne til datapunkter som du kan bruke for å beskrive datapunktet i tillegg til navnet.


Alle oppdateringene er basert på tips vi får fra dere som bruker toppsystemet, vi setter pris på alle tilbakemeldinger. 😊 

Har du forslag til forbedringer, trenger hjelp eller oppdaget noe feil? Skriv til oss på kontakt@evolo.no eller svar på denne e-posten.

Svarte dette på spørsmålet ditt?