📄 Kopier en hendelse

Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 9 måneder siden

Istedenfor å lage flere hendelser manuelt, kan du bruke kopier.

For å kopiere en hendelse, klikk på ønsket hendelse og deretter ikonet

Du vil da få opp en identisk hendelse som du kan gjøre tilpasninger på, og lagre som en ny hendelse.

Svarte dette på spørsmålet ditt?