📌 Oversikt over dine anlegg

Oversikten lister dine anlegg med status og posisjon i kart
Skrevet av Aleksander Bless
Oppdatert 1 år siden

Det første bilde du får opp når du logger inn er en oversikt over alle anleggene du har tilgang til.

Denne siden gir deg et overblikk over status og om noe trenger tilsyn. I eksempelet har 'Anlegg 3' tre alarmer som må sees på og kvitteres.

I kartet vises lokasjonen til anlegget eller en eller flere Gateway som er brukt i prosjektet.


Dette ikonet indikerer at det finnes aktive alarmer.


Klikk på dette ikonet for å zoome inn til anlegget i kartet. Herfra kan du også gå direkte til alarmoversikten.

Svarte dette på spørsmålet ditt?